Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ giữa Viêt Nam-Lào
Đăng ngày 09:05, 26/10/2015

Từ ngày 9 đến 11/9, Đoàn cán bộ Cục Bản đồ Quốc gia - Bộ Nội vụ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, từ ngày 9 đến 11/9 do Cục trưởng Cục Bản đồ Quốc gia Lào Bouasoth Souvannakoumane làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực đo đạc bản đồ. 

Lãnh đạo và cán bộ của Hai Bên đã trao đổi, bàn bạc và thống nhất một số nội dung chi tiết, cụ thể liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” do Chính phủ phủ Việt Nam viện trợ.

hop-tac-viet-lao

Hai Bên đã thống nhất phía Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện khối lượng công việc đã được Chính phủ hai nước Việt Nam – Lào phê duyệt trong Dự án. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đề nghị phía Lào sớm cung cấp giấy phép bay khu vực nội địa (không liên quan đến biên giới các nước liên quan) để có thể triển khai công tác bay chụp ảnh từ tháng 11 năm 2014.

Đồng thời, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Cục Bản đồ Quốc gia Lào sẽ cùng phối hợp để chuyển giao và tiếp nhận thông tin, tài liệu, dữ liệu,thiết bị đo đạc như: Máy thủy bình, Máy trắc địa, Máy đo đạc, Máy thủy bình LAZER…. đã có tại Cục Bản đồ Quốc gia Lào để việc triển khai được thuận lợi.

Hai Bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để các hạng mục công việc của Dự án được triển khai phù hợp với tiến độ theo kế hoạch để đến năm 2016 sẽ kết thúc toàn bộ Dự án.

Hai Bên cũng thông báo về cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động của mỗi bên và trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ của hai quốc gia.

Sau khi trao đổi, thảo luận thống nhất, sáng 11/9/2014, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Phan Đức Hiếu và Cục trưởng Cục Bản đồ Quốc gia Lào Bouasoth Souvannakoumane đã ký Biên bản làm việc về việc triển khai dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” giữa hai Cục dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Nguyễn Linh Ngọc và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongchanh Manixay.

Tại Lễ ký Biên bản, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và Thứ trưởng Thongchanh Manixay đều khẳng định ý nghĩa quan trọng của Dự án đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Dự án cũng thể hiện sâu sắc hơn tình hữu nghị, đoàn kết giữa Hai Bộ và Hai quốc gia.

Nguồn: http://dodactruongson.com/