Miễn phí khai thác tư liệu đo đạc bản đồ để xây dựng bản đồ ngập lụt
Đăng ngày 09:05, 26/10/2015

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý miễn phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc bản đồ năm 2014,hỗ trợ các thiết bị  đo đạc như : May kinh vi , May thuy binh LASER , May do dac cho Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương để xây dựng bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống siêu bão và bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa nước lớn phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

Từ năm 2015 trở đi, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương phải nộp phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ với các thiết bị hiện đại như :May trac dia , May toan dac theo quy định; kinh phí để nộp phí được bố trí trong dự toán hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônPhó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể. Trường hợp khi miễn phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc bản đồ năm 2014 cho Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương mà Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ không tự cân đối được thu, chi để thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất biện pháp xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự án lập bản đồ ngập lụt trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kinh phí bố trí theo tiến độ của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó bao gồm kinh phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc bản đồ theo quy định.

Nguồn: Sưu tầm