Hướng dẫn cách đo độ cao bằng máy thủy bình
Đăng ngày 09:05, 26/10/2015
Giả sử ta muốn dẫn truyền độ cao từ điểm A ( có độ cao là H ) đến điểm B chưa biết độ cao
 
Bước 1: Chọn vị trí đặt may thuy binh  tại nơi có nền đất ổn định ngắm tương đối sao cho tia ngắm trong máy thủy bình  không được thấp hơn điểm A, không được vượt quá chiều dài của mia khi dựng vào mốc. Khoảng cách từ máy đến điểm A tùy thuộc vào chiều dài đoạn dẫn truyền và việc thông hướng của tia ngắm.
huong-dan-cach-do-do-cao-bang-may-thuy-binh
-         Đối với thủy chuẩn kỹ thuật khoảng cách từ máy thủy bình  tới mia ( l ) không nên xa quá 120m. Khoảng chên lệch từ mia trước tới mia sau không chênh quá 5m
-         Đối với thùy chuẩn hạng IV khoảng cách từ máy thủy bình  tới mia ( l )  không nên xa quá 80m. khoảng cách chênh lệch từ mia trước tới mia sau không chênh lệch quá 3m
-         Đối với thùy chuẩn hạng III khoảng cách từ máy thủy bình  tới mia ( l ) không nên xa quá 80m. khoảng cách chênh lệch từ mia trước tới mia sau không chênh lệch quá 2m
-         Đối với thùy chuẩn hạng III khoảng cách từ máy thủy bình  tới mia ( l ) không nên xa quá 80m. khoảng cách chênh lệch từ mia trước tới mia sau không chênh lệch quá 1.5m
Chú ý: Khi đo thùy chuẩn hạng IV trở lên bằng mia gỗ, inva phải bố trí số trạm ( n ) chẵn ( n là tổng số trạm máy trên tuyến )

Bước 2: Cân máy

Nối máy thủy bình  với chân bằng ốc nối vặn thật chặt, chỉnh 2 chân máy thủy bình  dậm chắc, cầm chân máy thủy bình  còn lại điều chỉnh sao cho bọt thủy tròn nằm trong vòng tròn giới hạn. Dậm chắc chân máy thủy bình  còn lại và điều chỉnh bằng 3 ốc  sao cho bọt thủy tròn vào dữa vòng tròn trung tâm
Bước 3: Đọc số ( trong trường hợp đo 1 trạm máy )
   Quay máy thủy bình  về điểm gốc ngắm sơ bộ vào mia nắm ở mốc A dùng vi động ngang và ốc điều quang, thập tự sao cho hình ảnh nhìn được trên mia rõ nét nhất đọc được Số đọc chỉ dữa   = a. Quay máy đọc số điểm B
Số đọc trên điểm B là: chỉ dữa   = b
Bước 4 Cách tính
Chênh cao giữa điểm A đến điểm B là: h = a - b
Vậy ta tính được độ cao của điểm B = H + ( a –b )
* Ý nghĩa của các số đọc
- Số đọc chỉ giữa = ( số đọc chỉ trên + số đọc chỉ dưới ) chia 2
- KC từ máy đến mia l = (số đọc chỉ trên – số đọc chỉ dưới ) x 100 ( đvt là m )